TEHTRIS SIEM (Security Information & Event Management)

TEHTRIS SIEM (Security Information & Event Management)

TEHTRIS SIEM (Security Information & Event Management)

TEHTRIS SIEM (Security Information & Event Management)

Gromadzenie, archiwizowanie, korelowanie i ostrzeganie – w trybie 24/7.

Monitoruj swoją flotę w trybie ciągłym, usprawnij podejmowanie decyzji i oszczędzaj czas dzięki automatycznemu przetwarzaniu informacji pochodzących z dzienników zdarzeń gromadzonych w Twojej infrastrukturze.

Korzyści


MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI Z UŻYCIEM TWOICH DANYCH

Użyj wszystkich aktywnych danych w rozwiązaniu TEHTRIS SIEM, by dostosować panele informacyjne oraz widoki „Alerty” i „Zdarzenia”. Udoskonal swoją strategię cyberbezpieczeństwa wykonując predykcyjną analizę w oparciu o nominalne zachowanie (np. porównanie przeszłej i obecnej objętości ruchu).


ROZSZERZONE MOŻLIWOŚCI WYKRYWANIA I REAGOWANIA

Kwalifikuj wykrycia i organizuj reakcje. Wykorzystaj technologię SOAR wraz z jej scenariuszami ochrony, ekspercką wiedzę o cyberzagrożeniach (CTI) oraz silnik analizy behawioralnej (UEBA), by jeszcze bardziej usprawnić Twoją ochronę dzięki hiperautomatyzacji.


TEHTRIS SIEM: KLUCZOWY MODUŁ PLATFORMY XDR

Koreluj wszystkie zdarzenia dotyczące cyberbezpieczeństwa dzięki bezpośredniej integracji produktu TEHTRIS SIEM z rozwiązaniem TEHTRIS XDR Platform. Masz możliwość szybkiego i łatwego przełączania się z widoku SIEM na szerszy widok zdarzeń oferowany przez platformę XDR.

Zrzuty ekranu

Linia produktów

Nadrzędnym założeniem firmy TEHTRIS jest monitorowanie wszystkich metod, jakich cyberprzestępcy mogą użyć, by zaszkodzić Twojej firmie. Rozwiązania TEHTRIS nie tylko ostrzegą Cię o zagrożeniach, ale także automatycznie zneutralizują je z prędkością możliwą do osiągnięcia wyłącznie przez maszynę.

Większe bezpieczeństwo dzięki unikatowej europejskiej technologii

Klienci coraz częściej informują nas, że konkurencyjne rozwiązania cyberbezpieczeństwa uzyskują dostęp do ich danych lub zapisują je w chmurze. Rozwiązanie TEHTRIS XDR Platform powstało i działa na serwerach zlokalizowanych w Europie. Nie uzyskujemy dostępu do Twoich plików, gwarantujemy nienaruszalność Twoich danych i chronimy Twoją firmę przed cyberszpiegostwem. W obecnym kontekście cyberprzestępczym i geopolitycznym wybór miejsca przechowywania danych stał się dla właścicieli firm jedną z kluczowych decyzji.