Polityka prywatności

Informacje ogólne

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: dane.osobowe@cbit.pl.

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.cbit.pl ("Sklep") lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest CBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem: 0000216589, NIP: 5242513852 (dalej "Spółka", "Administrator" lub "Sklep").

Pytania o przetwarzanie danych

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod specjalny adres e-mail: dane.osobowe@cbit.pl

Twoje dane osobowe

Jeżeli skorzystasz z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, skontaktuj się z nami. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Ci o konieczności aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Twojej zgody.

Pamiętaj do Ciebie należy decyzja czy i jakie dane nam udostępniasz, pamiętaj jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.
Niepodanie wymaganych przez nas danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli wyrazisz taką zgodę, będziesz mógł ją cofnąć w każdym czasie.

Czy przekazujemy dane osobowe

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, przy pomocy których będą świadczone usługi: kurierom, dostawcom, podwykonawcom, podmiotom świadczącym pomoc techniczną, firmom hostingowym, jak też podmiotom przetwarzającym.
Nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jak długo będziemy trzymać Twoje dane

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

Jak chronimy dane

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Zabezpieczamy dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim.

Jakie masz prawa

Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z nami (adres e-mail: dane.osobowe@cbit.pl)

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookie