NDR (Network Detection and Response)

QNAP ADRA NDR
Wykrywaj podejrzane pakiety we wszystkich urządzeniach końcowych sieci w celu wczesnej ochrony przed ukierunkowanym oprogramowaniem ransomware